Hjem

Sårspirene

Velkommen til Sårspirene!

Vi er to sykepleiere med videreutdanning i sår som tilbyr hjelp, veiledning eller undervisning innen sårbehandling. Vi har mange års erfaring fra kirurgisk avdeling og sårpoliklinkk. Her behandles pasienter med sirkulasjonssvikt og avanserte sår i hele Vestre Viken HF. Ut i fra vår erfaring ser vi ofte at det kun er små justeringer som skal til for å få et sår til å gro.

Er det et ønske om faglig påfyll som er både engasjerende og motiverende i din arbeidshverdag? Sårspirene kan gi et helhetlig og optimalt behandlingsopplegg for pasient og behandlere. Vi kan legge til rette for individuelle forskjeller.

Vi underviser og veileder omkring behandlingen av alle typer sår, som for eksempel diabetes fotsår, arterielle, venøse, traumatiske, immunologiske og blandingssår.

Undervisning kan være i grupper eller til enkeltpersoner, offentlig og privat sektor.